Instalacje typu inteligentny dom

Instalacje typu inteligentny dom to system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa. Automatycznie wykonywane mogą być codzienne czynności, takie jak zraszanie ogrodu, automatyczne zamykanie rolet okiennych, sterowanie oświetleniem, wyłączanie klimatyzacji z chwilą otwarcia okna, sterowanie ogrzewaniem etc. System pomoże także zapewnić bezpieczeństwo przez szereg dodatkowych funkcji, jak na przykład odcięcie dopływu wody w przypadku zalania, odcięcie gazu w przypadku nieszczelności instalacji czy wysłanie powiadomienia w przypadku pożaru. Tak naprawdę funkcjonalność systemu zależy głównie od wyobraźni użytkownika. System może także informować określone osoby za pomocą wiadomości SMS o zdefiniowanym zdarzeniu np. o powrocie dziecka ze szkoły.