Rejestracja czasu pracy maszyn

wdrażamy kompleksowe systemy umożliwiające pomiar i rejestrację czasu pracy maszyn. Dzięki systemowi będą Państwo mieli podgląd na pracę poszczególnych maszyn w czasie rzeczywistym jak i również na efektywną oraz wydajną pracę swoich pracowników. Możliwy jest również zdalny nadzór nad maszynami za pośrednictwem Internetu.

Korzyści bezpośrednie wynikające z wdrożenia systemu to:

- możliwość obliczenia dokładnej wydajności pracowników,

- zwiększenie efektywności pracy,

- wzrost dyscypliny wśród pracowników.