Oferta

Przez blisko 20 lat działalności rozszerzyliśmy zakres działania naszej firmy. 

Obecnie zajmujemy się także:

- instalacjami inteligentnych systemów alarmowych dla obiektów użytkowych jak i domów mieszkalnych,

- instalacjami typu inteligentny dom, których zakres możliwości jest niezmiernie wielki,

- instalacjami monitoringu wizyjnego o jakości obrazu dobranej do potrzeb inwestora, również 4k

- systemami rejestracji czasu pracy dla firm,

- systemami kontroli dostępu do poszczególnych stref na podstawie wybranego narzędzia autoryzującego,

- instalacjami rejestracja czasu pracy maszyn

- instalacjami zbiorczej telewizji satelitarnej oraz naziemnej.