Systemy kontroli dostępu

instalujemy niezależne lub zintegrowane systemu kontroli dostępu, które mają za zadanie sterowanie ruchem osobowym na wybranych przejściach. Podstawowym elementem systemu jest identyfikator osobowy posiadający unikalny kod gwarantowany przez producenta. Identyfikator może mieć formę breloka lub karty. Odchodzimy od montażu zamków sterowanych za pomocą kodu (wprowadzonej kombinacji cyfr), gdyż nie ma możliwości kontroli nad przekazywaniem kodów osobom nieupoważnionym do jego posiadania.

Innym rozwiązaniem tego systemu są systemy biometryczne, w których za identyfikator służy odcisk palca. Nowszym rodzajem biometrii jest identyfikacja tęczówki oka, która jest dość nową metoda identyfikacji osób wykorzystująca biometrię. Metoda jest bardzo dokładna i stabilna ze względu na brak możliwości elastycznego zniekształcenia (oprócz rozszerzenia źrenic) w obrazie tęczówki miedzy jednym a kolejnymi próbkowaniami. Dokładność i stabilność metody wynika z faktu, iż tęczówka zostaje w pełni ukształtowana w ciągu pierwszych lat życia człowieka i pozostaje niezmienna aż do jego śmierci. Natomiast od momentu śmierci ulega zniszczeniu zaledwie w ciągu 5 sekund.